Depressie – nie Beskore vir die Armes…

Ok. Die een sal seker ‘n storm om my kop laat losbars….:) Reg so. Depressie is gereserveer vir meer gegoede mense – of ten minste vanaf middelklas opwaarts. Dis my eerlike leke-mening…

Hoekom se ek so?

Indien jou inkomste-vlak laag is, word depressie nie erken as ‘n toestand nie. Jy is bloot “te sleg om te werk”, of “jy wil nie werk nie”.

Klink dit verregaande?

ok. Het jy al ooit ‘n depressiewe tuinwerker gesien?

NEE. Maar jy het al seker ‘n paar gesien wat te sleg is om te werk…

Ja, ek weet daar is ‘n direkte verband tussen jou verstandelike vermoe en jou kapasiteit om depressief te raak. Maar ek weet ook dat nie almal met lae inkomstes lae I.K.’s het nie…

Party se E.K.’s, en party se gebrekkige sosiale vermoens (onderontwikkelde interpersoonlike vaardighede) verhoed dat hulle vooruit gaan in die lewe. Ander het slegs swak besluite geneem in die lewe – ‘n hoe I.K. beteken nie noodwendig dat jy goeie finansiele vaardighede het nie…

Kyk gerus wanneer jy weer hoor iemand is depressief – en kyk na die persoon se inkomste-klas. En kyk sommer terselftertyd hoeveel keer word daar van iemand gese “hy is te sleg om te werk” – en wat daardie persoon se inkomste-klas is…

Is dit maar net nog ‘n manier waarop klasse-verskille in ons samelewing uitgestip word?

Of is dit toevallig?

Ek was al daar – so ek kan praat (sonder geld, sonder werk, I.K. van 120+, en “te sleg om te werk”)…

Wat van jou?

Sukkel u, of iemand wat u ken, om op te hou rook? KLIEK HIER vir ‘n beproefde, veilige, natuurlike oplossing