Is Jy ‘n Leesbare Brief?

Volgens 2 Kor 3 is ons elkeen ‘n lewende, wandelende Brief…

Geskryf deur ons Hemelse Vader – aan almal wat Hom nie ken nie, en die wat van Hom vergeet of Hom verlaat het.

Deurdat ons die Geloof bekom het – deur die gepredikte Woord – is Sy Wil, Sy Wette (Heb 11, Jer 31:33) en Sy Liefde in ons harte geskryf.

Deur ons handel en wandel moet hierdie Skrywe dan sigbaar wees vir ander. Dit wat jy glo, moet jy LEEF (of ten minste daarna streef) – anders bluf jy jouself, en glo jy dit nie regtig nie.

Wanneer die God-geskrewe Brief dan sigbaar is vir die wereld, is jou lewe ‘n Getuienis van jou Geloof…

En Almal sal dit “lees”. Baie mag dit dalk nie aanvaar nie, maar ander sal dit – ten minste – repekteer. En dan is daar die enkeles wat deur JOU Lewens-Getuienis die Lig sien…

En uiteindelik ook self leesbare Briewe van die Lewende God word.

En dit is ‘n wonderlike ervaring om te weet dat die Lig wat jy in jou dra, bygedra het dat ‘n ander se Lig ook kan begin skyn. Dit is wonderlik om te kan deel in die vreugde wanneer ‘n Siel na God terugkeer – al was jy slegs een van ‘n reeks instrumente wat gebruik is in die proses.

So…

God het op JOU hart geskryf. ‘n Brief aan die mensdom…

Kan ALMAL dit lees?

Sukkel u, of iemand wat u ken, om op te hou rook? KLIEK HIER vir ‘n beproefde, veilige, natuurlike oplossing