Gekruisde Lyne

Ons verstaan soms so weinig van God se werk in
ons lewe. Sy plan vir ons lewe word dikwels
met gekruisde lyne getrek. Dan kom ons in
opstand met God. Daaar is baie mense wat met
‘n diep wrok teenoor God deur die lewe gaan.

Mense wat God se plan met hulle lewe
bevraagteken. Elke mens se lewe het gekruisde
lyne. Onverkaarbaar, onverstaanbaar. Maar kyk
na die EEN lyn, die duidelike lyn, die
Reddingslyn: Jesus Christus. Gryp die Lyn aan,
die Lyn wat op Golgota ‘n kruis gevorm het…

Sukkel u, of iemand wat u ken, om op te hou rook? KLIEK HIER vir ‘n beproefde, veilige, natuurlike oplossing