Hoe Groot is JY?

Strikvraag. Hoe groot is jy? Nie in terme van fisieke bou of verstandelike vermoe nie, maar in terme van hoe jy jouself sien…

Is jy iemand wat groot dinge vermag het?

Is jy iemand na wie die gemeenskap, of selfs jou vriende, moet opkyk?

Verwag jy dat ander moet luister wanneer jy praat? (ok, onderwysers uitgesluit….:)

Ag jy jouself tot meer in staat as ander? Ag jy jouself geregtig op meer as ander?

Hoe beoordeel jy ander mense wat nie aan jou “standaarde” of verwagtinge voldoen nie?

Hoe beoordeel jy ander se foute en tekortkominge? (gemeet aan jou “standaarde”)

Aan die einde van die dag is ons slegs in staat tot dit waarvoor God ons die vermoe geskenk het. As Hy nie jou naaste dieselfde vermoens gegee het as vir jou nie, gee dit jou nie die reg om neer te kyk op ‘n ander nie.

Aan die ander kant, is menslike swakhede aan almal gegee. Die een persoon het dalk die swakheid om ‘n fisiese siekte te ontwikkel, soos ekseem of maagseer of asma. Die ander het ‘n swakheid ontvang wat hom of haar blootstel daaraan om ‘n psigiese of emosionele siekestoestand te ontwikkel soos depressie, angs, of selfs aggressie. Die ander is dalk gebore met die gebrek om vas te kan staan teenoor druk, of die onvermoe om te kan leer of konsentreer….

God het elkeen van ons geskep met ons eie sterk en swak punte, ons vermoens en ons onvermoens. Ek mag nie neerkyk op hom wat geval het nie – ek moet eerder dankbaar wees dat God my dit gespaar het. Dalk sou ek nie kon opstaan na die val nie…

Ek het geen reg om Groot te word in myself nie – inteendeel, ek moet myself meet aan myself, en die vermoe wat God my gegee het. Wanneer ek dit doen, voel ek ongelooflik klein wanneer ek sien hoeveel keer ek Hom reeds teleurgestel het…

So – hoe Groot is JY?

Dink daaroor. Wees eerlik met jouself – as jy kan…

En nie dalk reeds te groot is om dit te erken nie.

Sukkel u, of iemand wat u ken, om op te hou rook? KLIEK HIER vir ‘n beproefde, veilige, natuurlike oplossing