Inspirasie…

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Timotheus 3:16-17). Vers 16 is baie makliker om te verstaan wanneer ‘n mens dit in die Nuwe Vertaling lees, maar ek het spesifiek die Ou Vertaling gekies, omdat ek graag hierdie verduideliking daarvan.

* lering – nou ja, hierdie een is regtig voor die handliggend! Die Engelse praat hier van ‘teaching’.
* weerlegging – leer ons waar ons verkeerd is in wat ons glo of wat ons doen.
* teregwysing – hoe om dit wat ons glo of doen wat verkeerd is, reg te maak.
* onderwysing in die geregtigheid – hoe om te lewe in die lig van wat God sê is reg.

Elke keer wat ons die Woord van die Here oopmaak en daaruit lees, moet ons kyk watter een van hierdie vier dinge wil God deur die stuk wat ons lees in ons lewens gebruik, om ons te verander om meer soos Jesus te wees. Ons kan God nie genoeg dank vir Sy Woord en vir dit wat Hy in elkeen van ons doen deur Sy Woord nie!

Sukkel u, of iemand wat u ken, om op te hou rook? KLIEK HIER vir ‘n beproefde, veilige, natuurlike oplossing