Is ‘n Rookvrye Suid Afrika Moontlik?

Die antwoord op die vraag sal slegs elkeen vir homself kan beantwoord. Ek glo dat dit wel binne die bereik van elke persoon is, wat net 5 % wilskrag het om wel te WIL OPHOU ROOK!

Is die gebruik van tabak sonde? Dit behoort ons roeping te wees om Jesus se voorbeeld in alles na te strewe, en in Jesus se voetspore te volg en te leef soos Hy geleef het.

Ek kan my nie voorstel dat Jesus sigarette sou gerook het nie. Ook kan ek nie dink dat Hy sigaretvlekke op Sy vingers sou hê of Hy sou ruik soos wat tabakgebruikers ruik nie.

Ons sondig wanneer ons enigiets doen wat vir Jesus onrein was om te doen. Die Heilige Gees woon in die liggaam van elke Christen (1 Kor 6:19,20). Julle liggaam is ‘n Tempel van die Heilige Gees en julle behoort nie aan julself nie – want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.” Enigiets wat die liggaam beskadig soos tabak moet ook die Heilige Gees bedroef wat in ons liggaam inwoon. As klein kinders deur tabak benadeel word, sal volwassenes net so ook daardeur beïnvloed word.

‘n Dubbele standaard is nie van God afkomstig nie, maar is deel van hierdie huidige goddelose wêreld. Ons kan en mag nie vir God en mammon dien nie! Een van die talle maniere waarvolgens u sonde kan uitken, is die wyse waarop ‘n mens verslaaf raak aan een of ander sondige gewoonte. Wanneer u tabak gebruik, sal u merk dat dit later ‘n gewoonte by u word sodat u nie kan ophou en die sigarette neersit soos wat u wil nie. Die gewoonte kry so ‘n houvas op die mens dat dit sy wil verslaaf en dit nie maklik gebreek kan word sonder die hulp van God nie.

(Rom. 6:12) – “Laat die sonde dan in julle sterflike ligaam nie heers dat hulle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.”

Wanneer u deur die wellus en begeertes van u vleeslike natuur beheer word, sondig u teen God. Daar is miljoene mense wat deur hulle sondige gewoonte om tabak te gebruik beheer word deur satan en in werklikheid is hulle verslaaf daaraan. Het u al ooit opgemerk dat gewoonteverslawing slegs plaasvind sover dit sondige dinge aangaan en nooit aan een of ander saak van geregtigheid verslaaf raak nie? Niemand het nog ooit so verslaaf aan byvoorbeeld gebed geraak dat hy nie kan ophou bid nie. (1 Kor 6:12)

“Alles is my geoorloof maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie.” Die verslawende krag van tabak is so sterk dat u sondig wanneer u dit gebruik. Die meeste kerke aanvaar nie ‘n leraar wat tabak gebruik nie. Geld wat ons op tabak spandeer doen geen goed nie en rig net skade aan jouself en jou eie liggaam. Die persone wat wel geld op tabak uitgee – gee jy soveel en meer elke maand vir die Here?

As daar enige twyfel in u hart is omtrent die gebruik van tabak dan sal dit sekerlik vir u ‘n sonde wees om dit wel te gebruik.

Die rook van sigarette bevat 19 vergiftinge. Elkeen besit ‘n dodelike vergiftiging op die liggaam:

Piridien, Koolstofmonoksied, nikotien, Pruisiesuur of blousuur. Karbolsuur, Furforol, Akrolien, Salpeter om maar net ‘n paar te noem.

Nikotien byvoorbeeld – verhoog die bloeddruk en gee aanleiding tot neerslagtigheid, en het ook nadelige uitwerking op die hart, niere en lewer. Dit veroorsaak ook die geel vlekke op die vingers waar u altyd die sigaret
vashou.

Salpeter – word in die papier van die sigarette gekry en hou die papier aan die brand.

Furforol – die middel kry jy in whisky. Hierdie middel is vyftig keer giftiger as alkohol en veroorsaak bewing en senutrekkings van die spiere.

Gebruik die voorbeeld – Neem sigaret rook en blaas dit op ‘n sakdoek. Die kol verkleur donkerbruin – Kan dit gesond wees? Eintlik moet sigarette slegs gebruik word deur diegene wat die begeerte sou besit om baie stadig
selfmoord te pleeg.

(1Kor 10:13) Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle
dit sal kan verdra.”

(2 Kor 12:9) My genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring.” Hoekom dink jy begin mense te rook?

Rook is vir baie jongmense ‘n simbool van volwassenheid. Teen hulle middeljare is hulle baie spyt dat hulle begin rook het en kan dan nie meer van die verslawing loskom nie, met natuurlik baie persoonlike en ligaamlike nagevolge.

‘n Roker word geestelik en fisies verdoof en is nie werklik bewus van die skade wat hulle aan hulle liggame en selfs aan hulle kinders aanrig nie. Dit is slegs deur ‘n rein liggaam en ‘n rein siel dat ons in staat is om die
waarheid in te sien en te besef ons liggaam is die tempel van God en ons mag dit nie onrein maak nie.

**Onthou elke intelligente mens behoort die gevolge van rook te besef – en mag nie sy verantwoordelikheid teenoor homself, sy gesin, sy vriende en sy werk te ontduik nie.

KLIEK HIER vir ‘n oplossing wat werklik werk!

Sukkel u, of iemand wat u ken, om op te hou rook? KLIEK HIER vir ‘n beproefde, veilige, natuurlike oplossing