Moenie Jouself Vergelyk met Ander nie…

Ons is soooo gou om onsself te vergelyk met ander mense… jy weet, ek is mos nie SO welaf nie, or ek sal nooit so wees nie, of ek is darem nie SO sleg nie, of ek doen darem nie die of daai nie….

STOP.

Jy is nou besig om appels met pere, lemoene en piesangs te probeer vergelyk… – nie appels met appels nie.

Dink mooi:

Elkeen van ons is uniek. Elkeen van ons is gebore met ‘n Godgegewe stel swakhede wat ons moet oorkom, en sterk punte wat ons moet aanwend om goed mee te doen. En dit eindig nie daar nie…

Elkeen van ons is verder blootgestel aan ‘n unieke stel omstandigdhede – al mag dit dalk vir ander dieselfde lyk. Om dit meer gekompliseerd te maak, reageer elkeen van ons anders in enige gegewe situasie – gedrewe deur ons persoonlikheid, ons swakhede en ons opvoeding…

En hoe ons dinge verskillend ervaar, in situasies met verskillende uiteenlopende mense, gekoppeld met die unieke eienskappe wat elkeen van ons gegee is…

Maak dat daar eenvoudig te veel “veranderbares” (soos die wiskundiges dit stel) is om enige meningsvolle vergelyking te tref sonder om ‘n wa-vrag faktore in ag te neem – waarvan baie nie gemeet kan word nie (soos bv hoe en hoe erg jy sekere dinge ervaar).

Aan die einde van die dag is dit letterlik ‘n kwessie van appels vs lemoene vs piesangs vs…

So HOE moet ons onsself dan meet?

Maklik. Kyk waarvandaan jy kom, en kyk waarheen jy gaan. Meet jouself aan hoe ver jy reeds op jou reis na die Ewige Lewe gevorder het (en watter oorwinnings jy al behaal het, hoe klein ook al), en hoe ver jy nog daarvandaan is om NOU gereed te wees as HY besluit jou tyd is om.

Dis al wat saak maak. Nie wat jy het of nie, nie wat jy bereik het nie of ie, en sekerlik nie wat die volgende persoon gedoen of nie gedoen het nie. Jy moet JOU pakkie saamdra….

Het JY probeer doen wat God van JOU verwag?

Het jy JOU talente gebruik na die beste van jou vermoens?

Het JY probeer om jou swakhede te oorkom?

Redding gaan oor JOU – nie oor die een langs jou – of op die TV – nie.

Sukkel u, of iemand wat u ken, om op te hou rook? KLIEK HIER vir ‘n beproefde, veilige, natuurlike oplossing